Brangel logo

Disclaimer

Brangel Specials is een bedrijf met een creatieve en kunstzinnige grondslag. Ondanks de zorg die Brangel Specials aan haar site heeft besteed evenals aan de correcte invoer van gegevens van data, tarieven, producten, diensten en andere informatie, kan Brangel Specials niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, niet doorgevoerde wijzigingen of onvolkomenheden in de gegevens op de website www.brangelspecials.nl

Bezoekers en/of gebruikers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Brangel Specials aangeboden online informatie en tarieven. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden vragen wij u met ons contact op te nemen


De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Brangel Specials. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brangel Specials.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van www.brangelspecials.nl , welke geen eigendom zijn van Brangel Specials. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Brangel Specials aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van www.brangelspecials.nl

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door Brangel Specials uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

samen

Copyright © 2008 - Brangel Specials | Alle rechten voorbehouden

Sluit venster sluit venster